Το οικονομικό βάρος του αλκοολισμού στην κοινωνία

Το οικονομικό βάρος του αλκοολισμού στην κοινωνία Ο αλκοολισμός, μια χρόνια και εξουθενωτική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αδυναμία ελέγχου ή διακοπής του ποτού παρά τις δυσμενείς συνέπειες, έχει μεγάλο αντίκτυπο τόσο στα άτομα όσο και στην κοινωνία γενικότερα....

The Dating Culture of Asia

Asian women are frequently portrayed as hypersexualized spectacular” Geisha females” or as docile and submissive when it comes to dating. These prejudices can have click to read more a detrimental impact on Asian American women’s intimate leads and...